Friday, 06 September, 2019

Интерьер кухни

День: 15.12.2018


Скачать ДБН Б.2.4-1-94. ЗМІНА № 1. Планування і забудова сільських поселень ЗМІНА № 1 ДБН Б.2.4-1-94 “Планування і забудова сільських поселень”   Затверджена наказом Держбуду України від 11 квітня 2001 року № 89 і введена в дію з 1 жовтня2001року. Read more…


Скачать ДБН Г.1-5-96. Нормативна база оснащення будівельних організацій (бригад) засобами механізації, інструментом і інвентарем ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ Будiвельна технiка, оснастка, iнвентар та iнструмент Вводиться на заміну РБН 237-86  Норми рекомендуються для використання органiзацiями, що ведуть будiвництво, управлiннями i пiдроздiлами Read more…